Powszechny Spis Rolny – konkurs dla przedszkoli z województwa lubuskiego.
Konkurs polega na wykonaniu przez wychowanków przedszkola wspólnej pracy plastycznej, która związana jest z tematyką rolnictwa (np. prace polowe, uprawy, sady, hodowla zwierząt gospodarskich, maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze lub inne przedmioty czy osoby, kojarzące się z rolnictwem), dowolną techniką plastyczną i z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Do wygrania są atrakcyjne i cenne nagrody przeznaczone dla placówek wychowania przedszkolnego. Dodatkowo przewidziane są upominki niespodzianki dla dzieci ze zwycięskich przedszkoli.
Zapowiedź konkursu na Facebook ’u. https://www.facebook.com/UStatZielonaGora/
Szczegóły i kryteria konkursu znajdują się w regulaminie: https://zielonagora.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursy,3.html