Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Brody serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz w kolejnych warsztatach rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. ”Potencjał miejsca kapitałem społecznym – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody”.

Celem spotkań informacyjnych i warsztatów jest popularyzacja tematyki rewitalizacji i włączenie społeczeństwa do działań przygotowawczych oraz przedstawienie harmonogramu prac nad „Programem Rewitalizacji Gminy Brody do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.

Istotnym punktem warsztatów będzie sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • dnia 16.03.2018 r., godz. 15:00 w Jeziorach Dolnych, świetlica wiejska;
  • dnia 19.03.2018 r., godz. 15:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
  • dnia 22.03.2018 r., godz. 15:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
  • dnia 26.03.2018 r., godz. 15:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2.

Najbliższe warsztaty odbędą się:

  • dnia 15.03.2018 r., godz. 16:00 w Bieczu, sala Filii GBP;
  • dnia 16.03.2018 r., godz. 16:00 w Jeziorach Dolnych, świetlica wiejska;
  • dnia 19.03.2018 r., godz. 16:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
  • dnia 22.03.2018 r., godz. 16:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2;
  • dnia 26.03.2018 r., godz. 16:00 w Brodach, Urząd Gminy Brody sala USC pok. nr 2.

Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji