29 września 2016r. Wójt Ryszard Kowalczuk podpisał umowę z firmą Centrum Usług Krzysztof Dragańczuk z Lubska w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w Zasiekach”.

4 października 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, który pełnić będzie F.H.U INVEST-ART Sławomir Nowakowski z Miłkowa i przekazanie placu budowy wykonawcy robót.

przebudowa_zasieki-1przebudowa_zasieki-2