W dniu 31 października 2017r. została podpisana z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Wehr i Wehr” Spółka Jawna Wiesław Wehr, Urszula Wehr  umowa na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Prace projektowe zostały rozpoczęte w dniu 8 listopada 2017r.

Z dniem 1 grudnia 2017r. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Brodach zostaną przeniesione do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach.