„KOMPETENCJE KLUCZOWE-PRZEDSZKOLAKI PRZEBOJOWE- PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W 8 GMINACH SUBREGIONU ZIELONOGÓRSKIEGO”