8 sierpnia 2019 r. została podpisana, przez Wójta Gminy Brody Ryszarda Kowalczuka, przy kontrasygnacie głównej księgowej (w zastępstwie pani skarbnik) Anny Jurys, umowa z Bartoszem Gorczyca szefem firmy BAGOR z Zielonej Góry,  na renowację tzw. „Bramy Zasieckiej”.
Brama miejska z 1748 r. stanowi cześć zabytkowego, historycznego zespołu urbanistycznego miejscowości Brody. Dzięki restauracji obiektu, zostanie przywrócona świetność jednemu z charakterystycznych symboli miejscowości. Projekt, mający na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa – ochronę zabytków związanych z dziedzictwem lokalnym oraz wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem lokalnym, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Odnowienie Bramy Zasieckiej, stojącej przy jednej z głównych dróg w gminie i na jednej z dróg wjazdowych do miejscowości, wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz wzmocni atrakcyjność turystyczną obszaru, zachęcając przejeżdżających do odwiedzenia miejscowości, w której już sam wjazd świadczy o bogatej i niezapomnianej historii miejscowości i okolicy, o możliwości poznania w rzeczywistości – nie ze starych zdjęć czy grafik – piękna, rozmachu i charakteru założeń architektonicznych z czasów hrabiego Henryka von Brühla.
Prace remontowe rozpoczną się jeszcze w sierpniu 2019 r., na czas ich trwania nie przewiduje się wyłączenia z ruchu kołowego tego odcinka ulicy Wolności.