W związku z ogłoszonymi 2 maja 2018 r. konkursami, mającymi zachęcić mieszkańców Gminy Brody do aktywnych obchodów setnej rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości, kształtujących i rozwijających postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego, Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody, w składzie:

  • Ryszard Kowalczuk, Wójt Gminy Brody – przewodniczący komisji
  • Barbara Czahajda, dyr Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach – członek komisji,
  • Małgorzata Włodarkiewicz, dyr Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach – członek komisji,

ogłasza następujące wyniki:

  • ,,Oczami patrioty” – konkurs fotograficzny

I miejsce – zdjęcie pt. „Polka (polska dziewczyna)”

II miejsce – zdjęcie pt. „Polskie słońce”

III miejsce –  zdjęcie pt. „Najmłodsi w duchu patriotyzmu”

  • ,,Gmina Brody w prozie i poezji” – konkurs literacki

Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

– w kategorii od 7 do 11 lat wyróżniony został utwór literacki pt. „Jak Blidy stały się Brodami”.

– w kategorii powyżej 18 lat wyróżnione zostały dwa utwory pt. „Szum wolności” oraz pt. „Mój nowy dom”

  • „Logo Gminy Brody” – konkurs na logo gminy

Komisja konkursowa na podstawie Regulaminu konkursu: Działu VI, pkt 4, nie wyłoniła laureata konkursu.

Autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac serdecznie zapraszamy po odbiór nagród 11 listopada, godz. 13:00 do Oficyny Pałacu Brühla w Brodach, który będzie jednym z elementów uroczystości związanych z gminnymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości.