Gmina Brody, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, będzie realizowała inwestycję pn. Budowa dróg na terenie gminy Brody w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy do sieci TEN-T, której dofinansowanie wyniesie 5.206.000 zł , co stanowi 95% wartości inwestycji.