Gmina Brody, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, będzie realizowała inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Brody. Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji, której dofinansowanie wyniesie 898.510 zł, co stanowi 95% wartości inwestycji.