Sekretarz Gminy Brody – Pani Halina Wysługocka została jedną z dziesięciu laureatek konkursu na „Liderki Lubuskiego Samorządu”.

W sobotę 22 października w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego odbył się VIII Lubuski Kongres Kobiet, który był m.in. okazją do uhonorowania pań zasłużonych dla lubuskiego samorządu.

W tym roku tytuły Liderek Lubuskiego Samorządu trafiły do dziesięciu pań z całego województwa. Są to:

Danuta Anna Anioł

W 1989 roku – jedna z założycielek Komitetu Obywatelskiego w Dąbiu. Radna Gminy Dąbie trzech kadencji od 2000 do 2010 roku. Radna Powiatu Krośnieńskiego od 2010 roku. W kadencji 2010-2014 jedyna kobieta w Radzie Powiatu. Obecnie Przewodnicząca Rady Powiatu Krośnieńskiego.  Kocha ludzi, gminę i powiat, bo to jej miejsce na Ziemi. Stanęła w obronie pracowników Szpitala Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

Krystyna Bryszewska

Przez wiele lat kierowała placówkami oświatowymi na terenie powiatu krośnieńskiego, gdzie wykazywała się ogromnym zaangażowaniem pedagogicznym. Od 2006 roku, jako Wójt Gminy Dąbie realizuje ważne dla mieszkańców Gminy inwestycje. Jest inicjatorem działań na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności

i wrażliwym słuchaczem rozumiejącym codzienne problemy mieszkańców. Za jej kadencji Gmina Dąbie otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień.

Wioleta Haręźlak

W samorządzie działa od 32 lat, trzecią kadencję pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra. Jest prekursorem nauczania włączającego w proces edukacji dzieci niepełnosprawne. Dzięki jej uporowi w Zielonej Górze nastąpiła znaczna integracja społeczna różnych środowisk. Inicjowane przez nią działania stawiają

w centrum uwagi człowieka i mieszkańca Zielonej Góry. Pracę na rzecz społeczności lokalnej wykonuje z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem a dzięki swej determinacji i dyscyplinie doprowadza do realizacji wiele przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców Zielonej Góry.

Małgorzata Barbara Issel

W samorządzie od 14 lat. W I i III kadencji Radna Powiatu Żarskiego. W IV kadencji  – członek Zarządu Powiatu Żarskiego. Obecnie piastuje stanowisko Wicestarosty Powiatu Żarskiego.  Wyjątkowa i zasłużona dla lokalnej społeczności, zaangażowana w inicjatywy mające na celu rozwój Powiatu Żarskiego.

Małgorzata Janowicz

W latach 1998-2010 aktywna radna gminna i powiatowa. Pielęgniarka środowiskowa, która swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem od wielu lat współpracuje z samorządem powiatu żagańskiego na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pomysłodawczyni i współorganizatorka wielu lokalnych inicjatyw dotyczących szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym działań edukacyjnych związanych także z udzielaniem pierwszej pomocy.

Barbara Kucharska

Z samorządem terytorialnym związana od wielu lat, Radna Województwa Lubuskiego. W 1997 roku objęła stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, które piastuje do dnia dzisiejszego. W tym czasie dała się poznać jako osoba aktywnie działająca na rzecz społeczności lokalnej dla której priorytetem jest praca na rzecz rodzin, seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Anna Joanna Michalczuk

Radna Rady Miejskiej w Iłowej w latach 1998-2010. Radna Powiatu Żagańskiego w latach 2010-2014. Od 2013 do 2014 pełniła funkcję Starosty Żagańskiego. Obecnie jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej oraz koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Aktywnie uczestniczy w akcjach promujących czytelnictwo np. Narodowe Czytanie.

Walentyna Józefa Nowicka

Radna Rady Gminy w Trzebiechowie przez trzy kadencje. Wieloletnia Sołtys wsi Swarzynice. Od 1965 do dnia dzisiejszego Szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Swarzynicach. Pamięta o wszystkich mieszkańcach Gminy i Wsi. Corocznie organizuje spotkania seniorów. Dzięki jej wieloletniej pracy Swarzynice tętnią życiem a mieszkańcy świetnie się integrują.

Zofia Teresa Plewa

Od 44 lat aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w życiu społecznym powiatu międzyrzeckiego. Od 2002 roku jest radną Powiatu Międzyrzeckiego i obecnie również Członkiem Zarządu Powiatu. Jest osobą bezinteresowną, życzliwą i otwartą na nowe wyzwania. Pełna pasji  pozytywnej energii. Swoją postawą i zaangażowaniem

w pracę na rzecz zarówno młodzieży, jak i osób starszych przyczynia się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Halina Józefa Wysługocka

Od 1992 roku pełni funkcję Sekretarza Gminy Brody. Posiada wykształcenie wyższe zawodowe. Dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu zamówień publicznych, inwestycji, oświaty, bezrobocia i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki jej pracy i pomysłom udało się zrealizować wiele projektów w gminie.