W związku utrudnieniami organizacyjno-personalnymi wynikającymi z obecnej sytuacji pandemicznej, organizacja Polsko-Niemieckiego Seminarium Parkowe w Brodach., w ramach projektu pn. Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu/ Der UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen – eine Chance für die Entwicklung der Region, finansowanego z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020/ Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014-2020, została przeniesiona na wrzesień br. tj. 23-24-25 września 2022 r.

Zostaną przeprowadzone warsztaty poświęcone nauce pielęgnacji roślinności (drzew i krzewów), prace praktyczne w terenie, zorganizowane zostaną również wykłady – prelekcje dot. aspektów historyczno-kulturowych, a także program artystyczno-rozrywkowy. Seminarium ma na celu zacieśnienie współpracy mieszkańców pogranicza przy jednoczesnym kształtowaniu świadomości znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnego działania. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy, pojawi się na stronie www.brody.pl w zakładce U.E.