Dzięki dofinansowaniu projektu przez Samorząd Województwa Lubuskiego w Gminie Brody stanęła pierwsza siłownia zewnętrzna.