1. ogłoszenie:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) z o.o. „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” zaprasza do składania aplikacji na następujące stanowiska:
Pracownik projektowy: Pracownik administracyjny
Pracownik projektowy: Edukacja ekologiczna / edukacja zrównoważonego rozwoju
Pracownik projektowy: Turystyka / zarządzanie projektami
Pracownik projektowy: Projektowanie mediów / asystent techniczny
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.muskauer-faltenbogen.de lub uzyskać pod adresem email info@muskauer-faltenbogen.de.
2. ogłoszenie:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) z o.o. „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” zaprasza do składania aplikacji na następujące stanowiska:
 Asystent/ka biura
Referent/ka ds. nauk o Ziemi
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.muskauer-faltenbogen.de lub uzyskać pod adresem info@muskauer-faltenbogen.de.