Uwaga mieszkańcy. Urząd Gminy Brody informuje, że do 31 marca 2017r. można składać wnioski na dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz transportem. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej UG.