13 grudnia w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Programu Brandenburgia – Polska  2014-2020 we Frankfurcie nad Odrą odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne w sprawie wspólnego wniosku miasta Forst i gminy Brody. Obie gminy zaprezentowały wstępny projekt wniosku, który podczas rozmowy z pracownikiem Sekretariatu został poddany analizie merytorycznej. Wszystkie uwagi zostały skrupulatnie zanotowane. Mamy nadzieję, że po ich wprowadzeniu właściwy wniosek zostanie pozytywnie oceniony przez Komitet Oceniający i zostanie zakwalifikowany do dofinansowania.