Wczoraj w Urzędzie Gminy z inicjatywy wójta Ryszarda Kowalczuka, odbyło się spotkanie w sprawie wzbogacenia oferty promocyjnej Gminy. Na spotkanie przybył Przewodniczący Rady oraz część radnych, członkowie stowarzyszeń oraz mieszkańcy, którym na sercu leży rozwój naszej gminy. Spotkanie miało formułę „burzy mózgów”, podczas której każdy mógł zgłosić swoje propozycje. Nie obyło się bez dyskusji na temat imprez i wydarzeń jakie miały miejsce w ubiegłym roku.

W związku z zawieszeniem organizacji „Biesiady w Brodach”, wójt zaproponował organizację w zamian „Gminnej Biesiady Dożynkowej”, która co roku odbywałaby się w innym sołectwie, ale w której organizację angażowałyby się wszystkie sołectwa. W tym roku organizacji takich dożynek podjęły się wspólnie sołectwa Koło i Jasienica.

Zebrani podkreślili, że takie spotkania powinny odbywać się cyklicznie za każdym razem w innej miejscowości.

Termin i miejsce kolejnego spotkania wkrótce!