Ważna informacja dla ROLNIKÓW

Publiczna aplikacja – SZACOWANIE SUSZY

Urząd Gminy Brody informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.

Szczegółowe informacje dot. aplikacji znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/