W brodzkim parku pod nadzorem magistra sztuki Tomasza Filara oraz dr Jarosława Lewczuka, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, trwają prace archeologiczno – konserwatorskie przy pozostałościach sarkofagu dedykowanego Karlowi Gotthelf von Hund und Altengrotkau – baronowi i głównemu myśliwemu Gablencji. Jak podają źródła historyczne w dniach od 4 do 24 czerwca 1772 roku w Kole odbywał się konwent wolnomularzy. Sarkofag mógł być uhonorowaniem dla zasług barona w loży masońskiej, o czym świadczy inskrypcja w języku łacińskim „Piis manibus amicorum” (Przez ręce wiernych przyjaciół). Pierwsze wzmianki o sarkofagu pochodzą z 1789 roku.

Pragniemy przypomnieć, że środki finansowe na prace przy sarkofagu udało się pozyskać dzięki przynależności do Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Przekazała je fundacja Reemtsma z Hamburga.

Zostały one przekazane gminie Brody na mocy porozumienia podpisanego z miastem Cottbus 19 maja podczas posiedzenia grupy sterującej EZPŁ w Brodach.

Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau (1722 – 1776)