Gminny Komisarz Spisowy w Brodach przypomina, że Powszechny Spis Rolny rozpocznie się  1 września 2020 r. i potrwa do 30 listopada 2020 r. Dane, według stanu na 1 czerwca 2020 r., zbierane będą od użytkownicy gospodarstw rolnych.

Do każdego użytkownika gospodarstwa rolnego powinna już dotrzeć pisemna informacja dotycząca obowiązku spisania się wraz z załączonymi do niej danymi do logowania się w aplikacji spisowej.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano metodę samospisu internetowegometodę spisu telefonicznego poprzez kontakt z infolinią spisową lub poprzez osobiste spotkanie z rachmistrzem spisowym.

Dla mieszkańców gminy Brody objętych spisem, nieposiadających technicznych warunków dokonania samospisu, Gminne Biuro Spisowe zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych tą metodą, z którego skorzystać można w godzinach pracy Urzędu.

Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie będzie chciał skorzystać z w/w formy spisu, może dokonać tej czynności telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Od 1 października 2020 r. na terenie gminy prace rozpocznie rachmistrz spisowy, który dokona spisu u tych rolników, którzy nie skorzystają z żadnej z w/w form samospisu.