Mieszkańców gminy Brody zapraszamy na turniej piłki nożnej sołectw, który odbędzie się  6 listopada 2018 r. o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Brodach, w ramach projektu „Niepodległa”.
Szczegółowe informacje u sołtysa wsi oraz na stronie internetowej szkoły.

www.pspbrody.pl

Serdecznie zapraszamy

KS LZS ”ZJEDNOCZENI” Brody oraz Dyrekcja i Uczniowie
Szkoły Podstawowej
im. Stefana Batorego
w Brodach

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021