17 listopada br. W Zespole Szkół w Brodach odbyła się debata społeczna pn. „Ty też możesz mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo” zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku i Wójta Gminy Brody.

Podczas debaty Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku kom. Artur Samsel przywitał uczestników spotkania i podkreślił jak bardzo ważną rolę stanowi dobry kontakt i współpraca Policji z mieszkańcami. Wójt Gminy Brody – Ryszard Kowalczuk podkreślił, że poprawa bezpieczeństwa wymaga współpracy Policji ze społeczeństwem i społeczeństwa z Policją. Ze swojej strony dodał, że Gmina Brody wspiera w miarę posiadanych środków finansowych działania Policji. M. in. dzięki finansowemu wsparciu Gminy, udało się zakupić nowy samochód. W dalszej kolejności kierownik Posterunku Policji w Brodach mł. asp. Łukasz Drewniak przedstawił w formie prezentacji ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Podkomisarz Aneta Berestecka przedstawiła zebranym w jaki sposób działają przestępcy, jakie stosują sposoby i co zrobić żeby ustrzec się przed oszustwem.  Spotkanie mieszkańców z Policją oraz Wójtem Gminy Brody – Ryszardem Kowalczukiem było okazją do wymiany zdań o miejscach najbardziej niebezpiecznych zdaniem lokalnej społeczności.

Podczas debaty zaprezentowano nowe narzędzia stworzone dla społeczeństwa tj. ,,Moja Komenda” oraz ,,Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Obie aplikacje można bezpłatnie pobrać i zainstalować w swoich smartfonach.

Moja Komenda