14 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy podpisana została umowa pomiędzy Gminą Brody,  a spółką Feniks V sp. z o.o. Gliwice na organizację dowozów szkolnych w roku 2017. Na mocy podpisanej umowy spółka zobowiązała się do realizacji przewozów szkolnych zapewniając jeden autobus z kierowcą oraz wynajem kierowcy do autobusu gminnego.  Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Przewozów Pasażerskich – Pani Iwona Kocik oraz wójt Gminy Brody – Ryszard Kowalczuk.

Umowa na dowozy szkolne