W dniu dzisiejszym Wójt gminy Brody – Ryszard Kowalczuk i Prezes Zarządu PGKiM Lubsko – Marcin Gołębiewski podpisali umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody. Zgodnie z podpisaną umową łączne wynagrodzenie wykonawcy usługi nie może przekroczyć 198.495,36 brutto za rok. Ta informacja jest o tyle istotna, że na chwilę obecną daje to podstawę do pozostawienia stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców na obecnym poziomie.

Dodatkowo Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodziszczu i Wspólnota Mieszkaniowa na ul. Górnej, zostały wyposażone w tzw. Dzwony. Ułatwi to mieszkańcom bloków prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Szanowni Państwo ustawienie dzwonów nie oznacza, że trzeba będzie wnosić dodatkowe opłaty za wrzucane tam odpady. Prosimy jednak, aby do tych pojemników wrzucać tylko te odpady, na które są przeznaczone.

Odbiór odpadów zbieranych do worków pozostaje na dotychczasowych zasadach!

Apel! W ramach wnoszonej opłaty mogą Państwo oddać każdą ilość worków danej frakcji odpadów, podobnie rzecz ma się z odpadami zmieszanymi! W przypadku ich większej ilości, można je wystawić obok pojemnika w worku koloru czarnego.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny 68 371-20-05 w. 204 lub m@ilowy: odpady@brody.pl z Panią Justyną Faber.

DBAJMY O ŚRODOWISKO, CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W NASZEJ GMINIE!

Odbiór nieczystości