W dniu 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Brody odbyło się uroczyste przekazanie  dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Brodach wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Gmina Brody zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 9 000,00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 8 910,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 90,00 zł.
Zakupiono defibrylator, wykrywacz 4 – gazowy oraz zestaw osłon poduszek Airbag na kierownicę. W uroczystym przekazaniu udział wzięli  Wójt Gminy oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach. Zakupione wyposażenie zwiększy poczucie bezpieczeństwa, umożliwi jednostce OSP udzielanie profesjonalnej pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń komunikacyjnych i przestępstw oraz skróci czas dotarcia do poszkodowanych i udzielenia im pomocy specjalistycznym sprzętem.
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Brody  realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI