OBWIESZCZENIE
W związku ze stwierdzonym w dniu 14.10.2016 r. brakiem przydatności do spożycia wody z wodociągu Zasieki prosi się odbiorów z Zasiek, Brożka i Janiszowic o nie używanie wody do celów spożywczych (nawet po jej przegotowaniu) DO ODWOŁANIA. Wodę można używać do innych celów.
Z uwagi na brak logistycznej możliwości zapewnienia wszystkim odbiorcom wody do spożycia do czasu doprowadzenia wody do obowiązujących parametrów, prosi się o zaopatrywanie się w nią we własnym zakresie. Urząd Gminy Brody zwróci koszty nabycia wody na podstawie imiennego wniosku z dołączonymi paragonami zakupu (w ilości 2,00 l/dobę na jednego mieszkańca).
Wójt Gminy
(-)  z up. Juliusz Dudziak
Zastępca Wójta