Urząd Gminy Brody zatrudni w ramach prac interwencyjnych na okres od 01 września 2020r. do 31 lipca 2021r. opiekunkę przewozów szkolnych.
Osoby chętne do pracy mogą zgłosić się w Urzędzie Gminy Brody pokój nr 8. w terminie do dnia 21 sierpnia 2020r.
Wymagania:
– wykształcenie średnie lub zawodowe
– status osoby bezrobotnej .