Z przyjemnością informujemy, że Komitet Sterujący FMP na posiedzeniu w dniu 20.09.2017r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu VI Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium Parkowe w Brodach.

dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  a także z funduszy państwowych w ramach Funduszy Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2011 mitfinanziert.