Kochani Entuzjaści Przyrody i Historii

Cieszymy się, że już po raz 6-ty możemy zaprosić Was na Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium Parkowe, które odbędzie się w dniach 03.11. – 05.11.2017 w przypałacowym parku Brody/Pförten. Od naszego pierwszego seminarium w roku 2009, udało się nam poprzez ciężką pracę i poświęcenie, przyczynić się do sukcesywnego przywracania znaczenia tego miejsca jako pomnika w dziedzinie sztuki ogrodowej.

Koncepcja rewitalizacji parku, której pomysłodawcą był kierujący na co dzień Fürst-Pückler-Park w Branitz – Claudius Wecke, została w większości zrealizowana do piątego seminarium w roku 2015. Jesteśmy wdzięczni Claudiusowi Wecke za duże zaangażowanie na rzecz naszego parku.

W tym roku po raz pierwszy, warsztaty odbędą się pod  przewodnictwem Pani dr inż. Moniki Edyty Drozdek ze Stowarzyszenia Lubuski Krajobraz Kulturowy, która przygotowała koncepcję szóstej edycji seminarium. Nowa koncepcja dzieli park na poszczególne sektory i obejmuje te jego części, którymi dotychczas się nie zajmowano. W czasie tego seminarium zajmiemy się bosketem południowym, oraz północną częścią promenady przy jeziorze. Tym sposobem, do obszaru już zrewitalizowanego sukcesywnie dołączane będą następne obszary parku.

Programy wieczorne związane będą z historią parku w klimacie muzealnym. Szczególnie cieszymy się z potwierdzenia swojego pobytu Pani Dr. Chritine von Brühl, która przedstawi nam swą ciekawą książkę pt. „Out of Adel / Jak przestałam być arystokratką“ , wydaną w wersji dwujęzycznej. Zaplanowaliśmy również tradycyjny koncert muzyki barokowej. Wycieczka zaplanowana na niedzielę, pozwoli nam zapoznać się z postępem prac konserwatorskich nad zabezpieczeniem kościoła z epoki renesansu w Gębicach (Amtitz). Ponadto zwiedzimy kościół zaprojektowany przez architekta  George von Bähr’a  w  Bieczu (Beitzsch). Architekt ten projektował również słynny kościół Frauenkirche w Dreźnie. Po raz pierwszy będziemy mieli także możliwość zwiedzenia wieży przy bramie wjazdowej do pałacu w Bieczu, która sukcesywnie jest zabezpieczana przez grupę miłośników Fundacji Monumenta Poloniae.

Serdecznie zapraszam!

Wójt Gminy Brody

Ryszard Kowalczuk

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  a także z funduszy państwowych w ramach Funduszy Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2011 mitfinanziert.