GMINA BRODY – POTENCJAŁ MIEJSCA KAPITAŁEM SPOŁECZNYM

WARSZTATY REWITALIZACYJNE

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Brody serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w warsztatach rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. ”Potencjał miejsca kapitałem społecznym – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem warsztatów jest przedstawienie harmonogramu prac nad „Programem Rewitalizacji Gminy Brody do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku” oraz przybliżenie tematyki rewitalizacji, tak, aby słuchacze zapoznali się z pojęciami rewitalizacji, obszaru zdegradowanego czy obszaru koncentracji negatywnych zjawisk.

Na spotkaniu konsultacyjnym wykorzystane zostaną elementy warsztatu strategicznego, który posłuży do diagnozy problemów i potrzeb, jakie występują w gminie. Istotnym punktem spotkania będzie sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy, a w szczególności mieszkańcom obszarów zdegradowanych a także określenie roli mieszkańców oraz liderów lokalnych w działaniach rewitalizacyjnych.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • dnia 26.01.2018 r., godz. 16:00 w Bieczu, sala Filii GBP;
  • dnia 02.02.2018 r., godz. 16:00 w Jeziorach Dolnych, świetlica wiejska.

Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji