OBWIESZCZENIE

Informuję mieszkańców Zasiek, Janiszowic i Brożka, że woda z wodociągu Zasieki jest zdatna do spożycia.

Wójt Gminy

(-)  Ryszard Kowalczuk

Brody, 20 października 2016 r.