Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wydłuża rekrutacje uczestników do projektu pt. Własna firma- start dla młodych – w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 18 sierpnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem:  http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

 Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem: http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html