Rewitalizacja części ogrodzenia zabytkowego cmentarza żydowskiego w miejscowości Zasieki dobiegła końca. Dzięki współfinansowaniu przez Stowarzyszenie Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce projektu pn. „Wymiana drewnianego ogrodzenia cmentarza żydowskiego w miejscowości Zasieki” zostały odtworzone i wymienione, przy wykorzystaniu istniejących słupów betonowych, elementy drewniane tj. dwuskrzydłowa brama oraz dwie furtki, a tym samym została poprawiona estetyka.

Mamy nadzieję, że podjęte działania wpłyną na wypromowanie cmentarza żydowskiego jako atrakcji historycznej, pogłębienie szacunku społeczeństwa do miejsc pochówku oraz wiedzy na temat historii regionu.