PROJEKT PN. Wymiana drewnianego ogrodzenia cmentarza żydowskiego w miejscowości Zasieki.

Ze względu na bardzo zły stan zachowania obecnego ogrodzenia zabytkowego cmentarza żydowskiego w miejscowości Zasieki oraz otrzymane od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zalecenia pokontrolne dot. uzupełnienia ogrodzenia, Gmina Brody planuje podjąć szereg działań zmierzające do całkowitej jego wymiany.

W związku z tym Gmina Brody podjęła działania i otrzymała wsparcie w postaci grantu ze Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce na realizację projektu pn. „Wymiana drewnianego ogrodzenia cmentarza żydowskiego w miejscowości Zasieki”.

Celem niniejszego projektu jest zabezpieczenie terenu cmentarza poprzez budowę części ogrodzenia – dwuskrzydłowej bramy oraz dwóch furtek, a tym samym poprawa estetyki obiektu. Planowane prace obejmą odtworzenie elementów drewnianych przy wykorzystaniu istniejących słupów betonowych. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne jak lekcje historii w szkole czy spotkania tematyczne z zakresu tradycji i historii kultury żydowskiej z młodzieżą i dorosłymi czytelnikami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach i Filii GBP w Bieczu oraz przygotowanie wystaw tematycznej. Działania zaplanowane mają na celu wypromowanie cmentarza żydowskiego jako atrakcji historycznej, pogłębienie szacunku społeczeństwa do miejsc pochówku oraz wiedzy na temat historii regionu.