W dniu 29.06.2016 r. w Zielonej Górze wręczone zostały nagrody Wzorowa Gmina. Tytułem tym nagrodzone zostały najlepsze samorządy Województwa Lubuskiego. W gronie laureatów znalazła się także Gmina Brody, która otrzymała Tytuł Lidera Współpracy Zagranicznej. W opinii Kapituły Konkursu na tytuł ten złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza działania władz samorządowych zmierzających do zacieśnienia kontaktów pomiędzy narodami Polski i Niemiec, które łączy wspólna historia, zapisana wieloma wspaniałymi budowlami do dziś stojącymi na terenie gminy Brody. Wzorowo wykonano prace w ramach Projektu „Bez Granic”, który pozwolił przywrócić dawny blask zabytkowym ulicom. Tu wspomnieć tez należy o wymianie młodzieży, ta z Niemiec przyjeżdża do Brodów a uczniowie z gminy z przyjemnością uczestniczą w obozach organizowanych przez partnerów z zachodu.  Nagrodę w imieniu Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak wręczył Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak (Na zdjęciu  i filmie wspólnie z wójtem Ryszardem Kowalczuk) Potwierdzeniem przyznania Tytułu Wzorowa Gmina jest Certyfikat, na którym informacja o przynależności do grona najlepszych samorządów RP przedstawiona jest w 3 językach: Polskim, Niemieckim i Angielskim.