W dniach 28-29 września 2019 r. Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach, Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK Oddziału Żarskiego oraz Koło PTTK „Mużak” w Łęknicy, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Miasta Łęknica oraz Gminy Brody zorganizowała XVIII Lubusko – Saksoński Rajd Rowerowy Po „Łuku Mużakowa”. Rajd stanowił jedną z form obchodów Światowego Dnia Turystyki, w tym promocji walorów krajoznawczych i turystycznych „Łuku Mużakowa”. Wydarzenie miało też na celu promocję zdrowego stylu życia oraz integrację transgranicznej braci turystycznej, poprzez popularyzowanie turystyki rowerowej.

Pierwszy dzień rajdu – Dzień Łęknicki, dawał możliwość wspólnego przejazdu na czterech wyznaczonych trasach m.in. po ścieżce geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina” czy Parku Mużakowskim. Dzień drugi rajdu był Dniem Brodzkim podczas, którego wszyscy zainteresowani, zarówno cykliści jak i spacerowicze mogli poznać niektóre z wielu ciekawych miejsc w gminie, w towarzystwie przewodników posiadający nietuzinkową wiedzę na temat poszczególnych atrakcji. Przewodnikiem na trasie rowerowej przez Gminę Brody był Wójt Gminy Ryszard Kowalczuk. Miłośnicy dwóch kółek mieli okazję podziwiać uroki leśnych osobliwości jak powierzchniowy pomnik przyrody Kandelabry, który stanowi drzewostan sosnowy o różnych kształtach na powierzchni 3,16 ha czy poczuć niezapomniany klimat terenu pomilitarnego z  pozostałościami dawnej fabryki DSC Wald tzw. Rokity (należy pamiętać, że istnieją szczegółowo określone zasady korzystania z terenu pomilitarnego w  miejscowości Brożek „Rokita”).  Alternatywą była trasa piesza czyli spacer z przewodnikiem Panem Pawłem Mrowińskim ścieżką „Od Sasa do lasa”, która przez przepiękny, pełen przyrodniczych atrakcji park brodzki prowadziła do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Na koniec rajdu na wszystkich, wytrwałych uczestników czekał pyszny poczęstunek i konkurs z nagrodami. Szeregi miłośników dwóch kółek dzielnie zasilali harcerze 12 Drużyny Harcerskiej „Szare Wilki” z drużynową  pwd. Elżbietą Witczak oraz członkowie Koła Seniora z Brodów.