Organizatorzy zapewniają:

 • obsługę tras przez kierowników tras i fachowe przewodnictwo
 • ubezpieczenie NWW uczestników rajdu zrzeszonych w PTTK. (pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie)
 • ciepły posiłek, kawę, herbatę, napoje
 • okolicznościową plakietkę rajdową- udział w konkursach /z nagrodami/
 • potwierdzenia do Kolarskiej Odznaki Turystycznej i innych odznak PTTK
 • pamiątkową „Torbę Uczestnika Rajdu” i gadżety, tematycznie związane z rajdem.

 

 • Obowiązki uczestnika rajdu:
 • zapisanie się na listę uczestników rajdu, wpłata wpisowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia imprezy
 • zapoznanie się z regulaminem rajdu i jego przestrzeganie
 • podporządkowanie się poleceniom organizatora rajdu, kierownikom tras w czasie przejazdu i przewodnikom
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o ochronie środowiska, przeciw-pożarowych i zasad przebywania w lasach
 • posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • posiadanie sprawnego i prawidłowo wyposażonego roweru
 • zalecane jest posiadanie kasków rowerowych

regulamin rajdu