W ramach wspólnego projektu pn. Forst-Brody: Zachować i rozwijać – różany most hrabiego Brühla”, z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 -2020, mającego na celu wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego  i kulturowego, Miasto Forst (Lausitz) i Gmina Brody sfinansowało różne działania m.in. ogród zimowy czy budowę ścieżek bez barier w wschodnioniemieckim ogrodzie różanym Forst, wspólny przewodnik po parku dla obu obiektów (Rosengarten i park przypałacowy Brody), przewodniki audio dla obu obiektów (niemiecko i polskojęzyczny) oraz stworzono tzw. „Mały ogród różany” w Brodach.

Na zakończenie tego wieloletniego projektu w sobotę 10 września 2022 r., na Gutenbergplatz w Forst (Lausitz) przy ruinach „Lange Brücke”/ „Długiego Mostu” odbędzie się niemiecko-polska impreza plenerowa. Rozpocznie się o 18:30 koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej a wraz z nadejściem ciemności będzie można podziwiać niezapomniane iluminacje świetlne ruin mostu „Lange Brücke”, który został otwarty dokładnie 100 lat temu, ale zniszczony w czasie II wojny światowej. Dziś stanowi historyczne połączenie, przez Nysę Łużycką, między Niemcami a Polską. Wydarzenie będzie można również obserwować z polskiego nadbrzeża mostu, gdzie dzięki wielkiemu zaangażowaniu lokalnych społeczników, uprzątnięto teren wokół mostu.

JEDNAK ZE WZGLĘDU NA BARDZO ZŁY STAN TECHNICZNY SCHODÓW ORAZ BRAK TRWALEGO ZABEZPIECZENIA ZBURZONEGO PRZĘSŁA MOSTU NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGOLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH .

Wstęp wolny – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!