W zimowo – jesiennej scenerii Wschodnioniemieckiego Ogrodu Róż w Forst, wójt gminy Brody – Ryszard Kowalczuk i zastępca burmistrza Forst – Jens Handreck, podpisali w środę 14 grudnia list intencyjny w sprawie realizacji projektu w ramach INTERREG Va Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 „Zachować i Rozwinąć/Bewahren und Entwickeln – rewaloryzacja historycznych przestrzeni krajobrazowych oraz kultury budownictwa dla Europejskiego Związku Parków Łużyckich w kontekście wspólnej strategii turystycznej dla miasta Forst i Gminy Brody.

W ramach projektu mają zostać zrealizowane następujące pojedyncze przedsięwzięcia:

  • W Parku Różanym w Forst (partner wiodący):

– ukształtowanie areału przy „Lipie Szuberta”,

– odnowienie punktu rekreacyjnego przy klombie róż szlachetnych,

– budowa budynku przeznaczonego do przezimowania roślin o niskiej odporności na mróz,

– budowa budynku zastępczego dla punktu serwisowego.

  • W parku w Brodach:

– renowacja budynku świetlicy w Brodach w celu stworzenia Transgranicznego Centrum Kulturalno – Turystycznego dla wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz informacji o historii regionu oraz o Europejskim Związku Parków Łużyckich, ośrodka dokumentacyjnego „Seminariów Parkowych, a także szeroko rozumianej informacji turystycznej.

            Szacunkowe koszty projektu:

  • 890.000 EURO – po stronie niemieckiej,
  • 735.000 EURO – po stronie polskiej.

Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2017r, a rozstrzygnięcie i wyniki naboru wniosków będą znane na początku maja 2017 r.

Trzymajmy kciuki za powodzenie NASZEGO wniosku!