„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ” współfinansowane ze środków otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

     Jednostka OSP Brody dzięki dotacji Komendanta Głównego PSP przeznaczonej na realizację zadania publicznego pt.  „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ”  zrobiła remont strażnicy polegający na wymianie bram wjazdowych.

     Naszej jednostce została przyznana dotacja w wysokości 5.800 ,  tj. na wydatki bieżące. Zakupy zrealizowano na łączną kwotę 9.800 zł.