Ochotnicza Straż Pożarna  w Brodach realizuje zadanie:

      „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ” współfinansowane ze środków otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
J
ednostka OSP Brody dzięki dotacji Komendanta Głównego PSP przeznaczonej na realizację zadania publicznego pt.  „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ”  zakupiła po raz kolejny nowy sprzęt oraz zrobiła remont strażnicy.
Naszej jednostce została przyznana dotacja w wysokości 11.690 ,  tj. na wydatki bieżące. Zakupy zrealizowano na łączną kwotę 11.721 zł.
Za w/w dotacje zakupiony został następujący sprzęt: bosak dielektryczny, radiotelefon i trzy komplety ubrania specjalnego.
Termin realizacji zadania: w okresie 25.06.2019 r.  do 15.10.2019 r.