Ochotnicza Straż Pożarna  w Brodach realizuje zadanie:

      „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” współfinansowane ze środków otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

     Jednostka OSP Brody dzięki dotacji Komendanta Głównego PSP przeznaczonej na realizację zadania publicznego pt.  „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ”  zakupiła po raz kolejny nowy sprzęt oraz zrobiła remont strażnicy.

     Naszej jednostce została przyznana dotacja w wysokości 7.690 ,  tj. na wydatki bieżące. Zakupy zrealizowano na łączną kwotę 7.812 zł, 

     Za w/w dotacje zostały zakupione: 2 prądownice typu TURBO, 2 prądownice pianowe, 2 rozdzielacze, 2 siekiery oraz został zrobiony remont strażnicy .

Termin realizacji zadania: w okresie 16.08.2017r. – 31.10.2017r.

                                       

Sprzęt współfinansowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.