Ochotnicza Straż Pożarna  w Brodach realizuje zadanie:

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ” współfinansowane ze środków otrzymanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostka OSP Brody dzięki dotacji Komendanta Głównego PSP przeznaczonej na realizację zadania publicznego pt.  „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ”  zakupiła po raz kolejny nowy sprzęt. Naszej jednostce została przyznana dotacja w wysokości 10.670zł,  tj. na wydatki inwestycyjne. Zakupy zrealizowano na łączną kwotę 12.000zł, Za w/w dotacje został zakupiony rozpieracz kolumnowy.

Termin realizacji zadania: w okresie 01.03.2016 r. – 14.10.2016 r.

logo-straz logo-urzad

Sprzęt współfinansowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Urząd Gminy w Brodach w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”.

lukas