Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowuje raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. Do przygotowania tego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji o tym czy mieszkańcy naszej gminy wykorzystują tę technologię. W celu uzyskania przedmiotowych informacji przygotowano krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa mniej niż 60 sekund. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.

Uzyskane dane umożliwią  opracowanie stosownego raportu dotyczącego zainteresowania oraz wykorzystywania technologii kosmicznych polskich gospodarstwach rolnych w sposób wiarygodny. PFPK uważa, że rolnictwo precyzyjne z wykorzystywaniem narzędzi satelitarnych odgrywa obecnie istotną rolę w rozwoju rolnictwa.

link do badania: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zffpvfegFyGji3dYLMvPwJ0uEsSPlN3y0pbYxIsgvNoCMA/viewform