Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim sołtysom z terenu gminy Brody w dniu ich święta, życzę
dalszych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
Składam również wielkie podziękowania za trud i zaangażowanie
wkładane w wykonywanie obowiązków sołtysa oraz działania podejmowane
w celu aktywizacji mieszkańców „małych ojczyzn”.

Ryszard Kowalczuk
Wójt Gminy Brody