Gmina Brody podpisała umowy o dofinansowanie Małego Projektu!

  • Projekt pn. „Polsko-niemieckie seminarium młodzieżowe – „Dbamy o wspólną historię””

Celem projektu jest szeroko rozumiane zacieśnienie współpracy mieszkańców Brodów i Forst oraz  kształtowanie świadomości  znaczenia wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, poprzez organizację spotkania dla młodzieży z polskiej i niemieckiej strony.
Głównym działaniem przewidzianym w ramach realizacji projektu jest zorganizowanie w miejscowości Zasieki, jednodniowego polsko-niemieckiego seminarium młodzieżowego. Podczas wydarzenia młodzież integrując się, wspólnie zadba o miejsca historyczne na terenie przygranicznej miejscowości, stanowiącej kiedyś część miasta Forst. W trakcie seminarium planowane jest czyszczenie obejścia i terenu wokół pomnika ku czci poległych w I wojnie światowej członków klubów sportowych z Forstu oraz zabezpieczenie terenu i poprawa estetyki cmentarza żydowskiego. Gmina Brody posiada już pozytywna opinię Naczelnego Rabina Polski z dnia 8 kwietnia 2021 r.

  • Projekt pn. „Wspólne poznawanie dziedzictwa kulturowego Miasta Forst i Gminy Brody przez najmłodszych”

Celem projektu jest szeroko rozumiane zacieśnienie współpracy mieszkańców Brodów i Forst oraz  kształtowanie świadomości  znaczenia wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację spotkania o charakterze kulturalnym dla dzieci z polskiej i niemieckiej strony.
Głównym działaniem przewidzianym w ramach realizacji projektu jest zorganizowanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach, spotkania autorskiego z Panem Enrico Schnickiem (autorem książki) oraz Panem Janem Kolsterem (ilustratorem) twórcami książki pt. „ Klein Bademeusel, Abenteuer im Seenland Bieberstein und Schwanenschatz“. Podczas spotkania twórcy będą mieli okazję zapoznać dzieci  z gminy Brody i Miasta partnerskiego Stadt Forst (Lausitz) z przygodami Pauliny i Carla – bohaterów książki odkrywających historie i ciekawostki wspólnego dziedzictwa kulturowego najbliższego regionu przygranicznego. Poprzez publikację i prezentację książki, również w języku polskim – dzięki udziałowi w spotkaniu autorskim tłumacza, najmłodsi będą mieli okazję wspólne, w atrakcyjnej i niecodziennej formie,  poznać największe atrakcje turystyczne  Gminy Brody i Stadt Forst (Lausitz). Każde dziecko uczestniczące w wydarzeniu otrzyma swój egzemplarz książki.