Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka” zaprasza do korzystania z tężni solankowej nad ZALEWEM KARAŚ w Lubsku. Tężnia otwarta jest codziennie od 8.00 do 21.00. Aby odpalić seans wystarczy nacisnąć zielony przycisk na miejscu. Zapraszamy!!!

Tężnia powstała w ramach projektu współpracy pn. „PROWadzi Lubuskie na bis”, którego celem jest promocja regionu oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze partnerskich LGD. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.