W związku z zakończeniem głównych prac konserwatorsko-restauratorskich pomnika sarkofagu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach, dnia 12.04.2018 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcia zabytku, na które licznie przybyli goście zarówno z Polski jaki i Niemic, w tym również przedstawiciele rodu von Brühl.