W ramach programu wspierającego ponadgraniczne projekty, służącemu lepszemu połączeniu regionu wzdłuż Odry i Nysy, 4 października 2018 r. odbyło się w Parku Naukowo – Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydarzenie roczne 2018, podczas którego, w formie konferencji, wystaw, prezentacji i konsultacji, przedstawiono realizowane i zrealizowane, w ramach Programu, projekty oraz perspektywy na najbliższe lata.