Spotkanie autorskie – prezentacja polskiej wersji językowej książeczki „Małe Myszki z Bożemyśla, Przygody w krainie jezior: Biebersteinowie & Łabędzi skarb”

Spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach dot. prezentacji polskiej wersji językowej książki pt. „Klein Bademeusel, Abenteuer im Seenland: Bieberstein und Schwanenschatz” tj. „Małe Myszki z Bożemyśla, Przygody w krainie jezior: Biebersteinowie & Łabędzi skarb”,  odbyło się dzięki  realizacji przez Gminę Brody projektu pn. Wspólne poznawanie dziedzictwa kulturowego Miasta Forst i Gminy Brody przez najmłodszych, realizowanego  w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020  w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Celem projektu było szeroko rozumiane zacieśnienie współpracy mieszkańców Brodów i Forst oraz  kształtowanie u najmłodszych świadomości  znaczenia wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego.
Podczas spotkania (30.03.2023 r.), autor książki, Pan Enrico Schnick przedstawił dzieciom  z Gminy Brody i Miasta Partnerskiego Forst (Lausitz) przygody Paulinki i Karolka – bohaterów książki odkrywających historie i ciekawostki wspólnego dziedzictwa kulturowego najbliższego regionu przygranicznego. Poprzez publikację i prezentację książki, również w języku polskim – dzięki udziałowi w spotkaniu autorskim tłumacza, najmłodsi wspólne, w atrakcyjnej i niecodziennej formie,  poznali największe atrakcje turystyczne  Gminy Brody i Miasta Forst (Lausitz). Na zakończenie tego polsko-niemieckiego spotkania, każde dziecko uczestniczące w wydarzeniu otrzymało swój egzemplarz książeczki.