Dnia 16 października 2018 roku, o godz. 18:00, w Pałacu Brühla w Brodach, w związku z 70-tą rocznicą przybycia do Gminy Brody polskich reemigrantów ze Słowacji, odbyło się uroczyste „Spotkanie po latach…”. To ważne, dla naszej społeczności lokalnej, wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka oraz Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Brody Pan Ryszard Kowalczuk, witając przybyłych gości i nakreślając program wydarzenia, które obejmowało wykład prof. zw. dr hab. Tomasza Jaworskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Reemigracja Polaków z Czechosłowacji na Ziemie Zachodnie i Północne w 1948 r. oraz wykład mgr Małgorzaty Łukianow z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, pn. Kształtowanie pamięci zbiorowej w społecznościach postmigracyjnych. Podczas spotkania uczestnicy wspominali czasy swojego dzieciństwa i młodości związane z przybyciem do Gminy Brody i aklimatyzacją na terenach zachodniej Polski. Nie brakowało również wspólnego wykonywania pieśni. Dodatkowym „wehikułem czasu” była prezentacja Pana Adama Niemca dot. funkcjonującego kiedyś w Gminie Brody kina. Projekcja filmu pn. „Historie niezapomniane Unvergessene Geschichte”, będącego projektem współfinansowanym ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zrealizowanym przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Trzebielu oraz Musknice e.V., była ostatnim elementem spotkania. Na zakończenie nie mogło jednak zabraknąć wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

LIST WOJEWODY LUBUSKIEGO

LIST MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO